επισκευή κάρτας γραφικών macbook pcsecurity

Εξυπηρέτηση χώρο σας

Εγγύηση επισκευών

Πληρωμή με POS

Γνήσια ανταλλακτικά

Η επισκευή κάρτας γραφικών Macbook αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί τεράστιες γνώσεις, εξειδίκευση και «χειρουργική» ακρίβεια. Λόγω του μικρού μεγέθους μιας συσκευής Macbook, η οποιαδήποτε ενέργεια επισκευής στα επιμέρους τεχνολογικά του μέρη, απαιτεί τεράστια προσοχή και πρέπει να ανατεθεί σε έναν επαγγελματία.

Πότε απαιτείται επισκευή κάρτας γραφικών Macbook;

Στο πέρασμα του χρόνου, κάθε τεχνολογική συσκευή παρουσιάζει βλάβες. Το ίδιο ισχύει και με την κάρτα γραφικών ενός υπολογιστή Macbook. Αν έχετε παρατηρήσει κάποιες από τις παρακάτω ενδείξεις, τότε καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για άμεση επισκευή της κάρτας γραφικών Macbook:

  • Χαμηλή ποιότητα και ανάλυση της εικόνας σας.
  • Απουσία προηγμένων γραφικών.
  • Καθυστέρηση ή αδυναμία φόρτωσης «μεγάλων» προγραμμάτων και εφαρμογών (παιχνίδια, εφαρμογές σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας και βίντεο κλπ).
  • Εμφάνιση περίεργων χρωματισμών, σχημάτων ή κουκκίδων στην οθόνη σας.
  • Κανονική λειτουργία του υπολογιστή σας με εμφάνιση μαύρης οθόνης.

Γιατί είναι σημαντική η επισκευή της κάρτας γραφικών Macbook;

Η κάρτα γραφικών (GPU) ενός Macbook, αποτελεί ένα από τα βασικότερα για τη λειτουργία μέρη του υπολογιστή. Παρέχει τεράστιες δυνατότητες στη συσκευή και αποτελεί πραγματικά ένα τεχνολογικό θαύμα. Η κάρτα γραφικών διαθέτει την κεντρική πλακέτα με έναν τεράστιο αριθμό κυκλωμάτων, έναν επεξεργαστή γραφικών, αυτόνομη μνήμη και ειδικά κυκλώματα. Μάλιστα, λόγο της τεράστιας κατανάλωσης ενέργειας που απαιτεί, τις περισσότερες φοράς περιλαμβάνει και αυτόνομο σύστημα ψύξης.

Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται κατά την επισκευή κάρτας γραφικών Macbook;

Ένεκα των υψηλών θερμοκρασιών στις οποίες δουλεύει η κάρτα γραφικών ενός Macbook, είναι πολύ πιθανόν να προκληθούν φθορές και δυσλειτουργίες στα κυκλώματα και τους συνδέσμους της. Στις περιπτώσεις αυτές, η επισκευή της κάρτας γραφικών, αποτελεί πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση από την αγορά νέας GPU.

Το εξειδικευμένο τμήμα της PC Security, διαθέτει τον πλέον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό προκειμένου να αναλάβει με επιτυχία την επισκευή της κάρτας γραφικών σας. Ειδικότερα, με την χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας και εστιασμένων πηγών θερμότητας, αφαιρούνται πλήρως όλα τα ελαττωματικά κυκλώματα και οι σύνδεσμοι της κάρτας γραφικών και εν συνεχεία τοποθετούνται νέα.