επισκευή μητρικής macbook pcsecurityεπισκευή μητρικής macbook pcsecurity

Εξυπηρέτηση χώρο σας

Εγγύηση επισκευών

Πληρωμή με POS

Γνήσια ανταλλακτικά

Στην επισκευή – αντικατάσταση μητρικής Macbook φροντίζουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα έτσι ώστε να σας επιστρέψουμε τον υπολογιστή σας σε άψογη κατάσταση. Η μητρική πλακέτα είναι από τα πιο σημαντικά μέρη του Macbook καθώς βοηθάει στη σύνδεση όλων των μερών του. Πάνω στη μητρική πλακέτα, θα το έχετε διαβάσει αρκετές φορές, συνδέονται όλα τα μέρη του φορητού υπολογιστή σας. Γι αυτό η σωστή λειτουργία της είναι απαραίτητη για να πούμε ότι ένα Macbook λειτουργεί σωστά.

 

Σε περίπτωση που δε λειτουργεί τότε θα πρέπει να ελέγξουμε τον φορητό υπολογιστή και να αρχίσουμε να ελέγχουμε και τα υπόλοιπα μέρη του. Αρχίζοντας από την πλακέτα, εάν έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να γίνει άμεσα η επισκευή της μητρικής του Macbook.

Πώς θα καταλάβετε ότι η μητρική πλακέτα αντιμετωπίζει βλάβη;

Σε περίπτωση που η μητρική πλακέτα του φορητού υπολογιστή σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, θα το καταλάβετε σίγουρα όταν θα αρχίσουν να φαίνονται οι δυσλειτουργίες. Αφού η μητρική πλακέτα θεωρείται η σύνδεση των μερών όλου του φορητού, θα δημιουργήσει προβλήματα και στα υπόλοιπα μέρη. Μερικά συμπτώματα είναι τα παρακάτω:

  • Δε μπορεί να γίνει η εκκίνηση του φορητού υπολογιστή
  • Η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή
  • Το Macbook έχει αδυναμία φόρτισης
  • Το Macbook δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
  • Δε λειτουργούν οι περιφερειακές συσκευές
  • Το Macbook απενεργοποιείται ξαφνικά

Ποιες είναι οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη του Macbook;

Η μητρική πλακέτα όπως μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε κάποιο άλλο μέρος του φορητού υπολογιστή σας, το ίδιο μπορεί να προκληθεί στη μητρική από κάποιο άλλο εξάρτημα που αντιμετωπίζει βλάβη. Άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι οι εξής:

  • Υγρασία
  • Σκόνη και υπερθέρμανση του φορητού
  • Παλαιότητα του Macbook

 

Η επισκευή της μητρικής Macbook είναι μια δύσκολη διαδικασία καθώς απαιτεί μεγάλη προσοχή. Η γνώση και η εμπειρία που διαθέτει η ομάδα μας είναι η εγγύηση στη λύση του προβλήματος. Η επισκευή της μητρικής του Macbook θα γίνει αφότου ελέγξουμε τα αίτια βλάβης. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα και την επίλυσή του. Επίσης, η ομάδα μας θα σας ενημερώσει για το κόστος και μαζί θα συμφωνήσουμε για τα επόμενα βήματα. Στην περίπτωση όπου η βλάβη δεν επιλύεται με επισκευή τότς προχωράμε στην αντικατάσταση μητρικής Macbook.

Τέλος, η επισκευή της μητρικής του Macbook είναι από τις πιο σημαντικές εργασίες σε έναν φορητό υπολογιστή και η επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να είναι άμεση.