καθαρισμός mac mini pcsecurity

Εξυπηρέτηση χώρο σας

Εγγύηση επισκευών

Πληρωμή με POS

Γνήσια ανταλλακτικά

Ο εσωτερικός καθαρισμός Mac mini αποτελεί μια διαδικασία που πολύς κόσμος παραλείπει, με αποτέλεσμα να οδηγεί στην εμφάνιση σημαντικών βλαβών στη συσκευή τους. Η συσσώρευση σκόνης και διαφόρων ρύπων στο εσωτερικό ενός Mac mini αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εμφάνιση σημαντικών ζημιών τόσο στη μητρική πλακέτα όσο και στο σκληρό δίσκο, τις μνήμες Ram και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή. Η εταιρεία της PC Security αναλαμβάνει τον εσωτερικό καθαρισμό παντός τύπου υπολογιστών Mac mini, αυξάνοντας την απόδοσή τους και τη διάρκεια ζωής τους.

Πότε απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός Mac Mini;

Εάν έχετε παρατηρήσει κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, πολύ πιθανόν να απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός από κάποιον επαγγελματία τεχνικό υπολογιστών.

  • Έντονοι θόρυβοι από το εσωτερικό του υπολογιστή σας
  • Αδικαιολόγητη αύξηση της θερμοκρασίας
  • Καθυστερήσεις στην λειτουργία της συσκευής σας

Η παραμέληση του καθαρισμού σε βάθος χρόνου  θα οδηγήσει στην εμφάνιση σημαντικών βλαβών και την καταστροφή του υπολογιστή σας.

Ποια είναι η διαδικασία του εσωτερικού καθαρισμού;

Ο εσωτερικός καθαρισμός ενός Mac mini περιλαμβάνει τον καθαρισμό των κάτωθι επιμέρους στοιχείων της συσκευής:

  • Του ανεμιστήρα, με την χρήση συμπιεσμένου αέρα και ειδικών υγρών.
  • Της μητρικής πλακέτας και των εξαρτημάτων της, με την χρήση ειδικών σπρέι και υπερήχων (Ultrasonic Cleaners).
  • Των αεραγωγών και των ψηκτρών, με την χρήση συμπιεσμένου αέρα υψηλής πίεσης.
  • Γενικό καθαρισμό του εσωτερικού του υπολογιστή και αντικατάσταση της θερμοαγώγιμης πάστας.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζεται το εσωτερικό ενός Mac mini;

Ο εσωτερικός καθαρισμός mac mini πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο αν θέλουμε την μέγιστη διάρκεια ζωής και απόδοση για τη συσκευή μας. Λόγω του μικρό μεγέθους του, ο καθαρισμός ενός Mac mini αποτελεί μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Διαδικασία την οποία πρέπει να αναλάβει ένας εξειδικευμένος τεχνικός υπολογιστών.  Εάν έχετε παρατηρήσει τα συμπτώματα που αναφέραμε παραπάνω, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας προκειμένου να προγραμματίσουμε έναν εσωτερικό καθαρισμό του υπολογιστή σας.