καθαρισμός imac pcsecurity

Εξυπηρέτηση χώρο σας

Εγγύηση επισκευών

Πληρωμή με POS

Γνήσια ανταλλακτικά

Ο εσωτερικός καθαρισμός iMac γίνεται άμεσα στο χώρο σας. Ένα σημαντικό πρόβλημα σε έναν υπολογιστή είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του. Μέχρι να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα με την υπερθέρμανση μπορεί κάποια μέρη του iMac σας να έχουν υποστεί ορισμένες καταστροφές. Ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί είναι η δυσλειτουργία του συστήματος αλλά και το πιο ακραίο είναι η καταστροφή του υλικού που βρίσκεται μέσα στο iMac. Γι αυτό θα πρέπει να γίνεται καθαρισμός στο iMac συχνά για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα.

 

Πως θα καταλάβετε ότι υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης και απαιτείται καθαρισμός στο iMac;

  • Δημιουργούνται υψηλές θερμοκρασίες στο σύστημα.
  • Δε λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
  • Ελεύθερη επανεκκίνηση.
  • Παύση της λειτουργίας του iMac όταν επιβαρύνεται από απαιτητικές εφαρμογές όπως παιχνίδια.

Από πού προκαλείται η υπερθέρμανση στο iMac;

Πολλές φορές το πρόβλημα της υπερθέρμανσης μπορεί να προκληθεί από την ανεπάρκεια του συστήματος ψύξης. Όμως η πιο συχνή αιτία είναι ότι γίνεται απόφραξη στους αεραγωγούς του iMac. Με άμεση συνέπεια τη συσσώρευση σκόνης και άλλων υλικών στο εσωτερικό του. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν στην ανεπάρκεια κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικού του iMac. Προτείνουμε τον καθαρισμό του υπολογιστή σας 1 φορά τον χρόνο.

 

Η εξειδικευμένη ομάδα μας είναι έτοιμη να αναλάβει την επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων. Η διαδικασία είναι απλή καθώς το μόνο που απαιτείται είναι η επέμβαση στο εσωτερικό του iMac. Εκεί θα διαπιστώσουμε το πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Έχοντας ειδικά εργαλεία για τον καθαρισμό του εσωτερικού του μπορούμε να επαναφέρουμε τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Ο εσωτερικός καθαρισμός iMac είναι σημαντικός και πρέπει να γίνεται σε τακτικό χρονικό διάστημα για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

Στη συνέχεια, αφού έχουμε καθαρίσει το εσωτερικό του, θα ελεγχθεί η κατάσταση για να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Επίσης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα για αναβάθμιση του συστήματος του iMac με τη δική σας συμφωνία. Η αναβάθμιση είναι σημαντική υπόθεση για τον υπολογιστή καθώς μπορεί να δώσει λύση σε πολλά προβλήματα.