Εγκατάσταση λειτουργικού

Εγκατάσταση λειτουργικού

Άμεσες επισκευές | Έλεγχος πριν την παράδοση | Εγγύηση επισκευών

Η εγκατάσταση λειτουργικού πραγματοποιείται άμεσα στο χώρο σας. Παρατηρείτε ότι το λειτουργικό σας δεν ανταποκρίνεται τόσο σε ταχύτητα όσο και σε λειτουργικότητα όπως πριν; Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους όπως για παράδειγμα να έχετε κολλήσει κάποιον ιό (virus) ή μπορεί πλέον να χρειάζεστε την εγκατάσταση νέου σκληρού δίσκου λόγο λειτουργίας του πολλών ωρών.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να προβούμε στην εγκατάσταση λειτουργικού στο χώρο σας όποιο εσείς επιθυμείτε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χάσετε τα δεδομένα σας.

Πρώτο βήμα: Γίνεται μια διάγνωση του υπολογιστή σας και στην συνέχεια ελέγχουμε όπου υπάρχει πρόβλημα.

Κύριο στάδιο: Γίνεται η εγκατάσταση του νέου σας λειτουργικού. Στην συνέχεια εγκαθιστούμε όλα τα απαραίτητα προγράμματα που χρειάζεται ένας υπολογιστής για την σωστή και ομαλή λειτουργία του.
Αυτό περιλαμβάνει τα προγράμματα οδήγησης του υπολογιστή σας (drivers) καθώς και τα προγράμματα όπως το Microsoft Office , Adobe Reader, Skype, VLC media player κ.ο.κ.

Τέλος προχωρούμε στην παραμετροποίηση του λειτουργικού σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Καλέστε μας
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων
  • Ρύθμιση λειτουργικού
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης
  • Ρύθμιση ασφάλειας λειτουργικού
  • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών