Επισκευή Laptop

Άμεσες επισκευές | Έλενχος πριν την παράδοση | Εγγύηση επισκευών

Επισκευάζουμε όλα τα μοντέλα laptop όπως: ASUS – ACER – DELL – HP – IBM – LENOVO – TOSHIBA – SAMSUNG – SONY VAIO – TURBO X

Γνωρίζοντας πως το laptop σας είναι αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς σας ή τις καθημερινότητα σας αναλαμβάνουμε την επισκευή του άμεσα έτσι ώστε να έχετε στα χέρια σας ένα laptop όπως όταν το αγοράσατε.

 • Αντικατάσταση σκληρού δίσκου
 • Αλλαγή μονάδας DVD
 • Επισκευή μητρικής
 • Αλλαγή συστήματος ψύξης
 • Επισκευή κάρτας γραφικών
 • Αναβάθμιση μνήμης RAM
 • Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας
 • Αντικατάσταση πληκτρολογίου
 • Αλλαγή inverter οθόνης
 • Αντικατάσταση εξωτερικών τμημάτων
 • Αντικατάσταση μεντεσέδων
 • Αλλαγή οθόνης
 • Επισκευή από πτώση υγρών
 • Εσωτερικός καθαρισμός από υπερθέρμανση
episkevi-laptop, episkeues laptop,

Αντικατάσταση σκληρού δίσκου

laptop antikatastasi skliroy diskoy, laptop service, pcsecurity
 • Το laptop αργεί πολύ κατά την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος.
 • Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για την αποθήκευση νέων αρχείων.
 • Μεγάλος χρόνος ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων.

Αλλαγή μονάδας DVD

laptop dvd, laptop service, pcsecurity
 • Δεν αναγνωρίζει το οπτικό μέσο όταν το τοποθετούμε στο laptop.
 • Η εγγραφή δεν είναι επιτυχής.
 • Το laptop δεν αναγνωρίζει την συσκευή DVD±RW.

Επισκευή μητρικής

episkeui mitrikis, laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Καθυστερεί ή κολλάει η λειτουργία του laptop.
 • Αδύνατη αναγνώριση περιφερειακών συσκευών.
 • Δεν ανοίγει η οθόνη ή μας εμφανίζει μπλε οθόνη.

Αλλαγή συστήματος ψύξης

yperthermansi laptop, laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Η επιφάνεια του laptop θερμαίνεται γρήγορα.
 • Το laptop κλείνει όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
 • Το ανεμιστηράκι δεν λειτουργεί στις σωστές στροφές.

Επισκευή κάρτας γραφικών

bga reball laptop, vga repair, laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Τα χρώματα δεν αποδίδονται σωστά.
 • Αδύνατος ορισμός επιθυμητής ανάλυσης.
 • Δεν ενεργοποιείται η οθόνη όταν ενεργοποιούμε το laptop.

Αναβάθμιση μνήμης RAM

laptop ram upgrade, laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Καθυστέρηση στην ανταπόκριση των προγραμμάτων.
 • Το laptop “κολλάει” κατά την χρήση του.
 • Μεγάλη αναμονή στην εκκίνηση οποιουδήποτε προγράμματος.

Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας

dc jack replace laptop, laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Αδύνατη η φόρτιση της μπαταρίας ακόμα και όταν βρίσκεται στο ρεύμα.
 • Η φωτεινότητα τρεμοπαίζει όταν μετακινούμαι το καλώδιο φόρτισης.
 • Η φόρτιση της μπαταρίας δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία.

Αντικατάσταση πληκτρολογίου

laptop keyboard, laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Τα πλήκτρα που πατάμε δεν εκτελούν τις συγκεκριμένες εντολές.
 • Λείπουν πλήκτρα λόγο βίαιης χρήσης.
 • Διαφορετικοί συνδυασμοί εμφανίζονται απ’ αυτούς που πληκτρολογούμε.

Αλλαγή inverter οθόνης

laptop inverter,laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Η οθόνη τρεμοπαίζει κατά την λειτουργία του.
 • Η φωτεινότητα δεν είναι αυτή που ορίζουμε.
 • Η οθόνη σβήνει χωρίς να τερματίσουμε το laptop.

Αντικατάσταση εξωτερικών τμημάτων

laptop parts,laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Σπασμένο κάλυμμα της οθόνης. (πάνω – μπροστά μέρος)
 • Αλλαγή βάσης του laptop. (κάτω μέρος)
 • Αντικατάσταση πλαστικών μερών από λάθος μεταφορά.

Αντικατάσταση μεντεσέδων

laptop hinges,laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Αδυναμία ορισμού οθόνης στο ύψος που θέλουμε.
 • Πτώση laptop λόγο μεταφοράς του.
 • Βίαιο άνοιγμα-κλείσιμο της οθόνης.

Αλλαγή οθόνης

laptop lcd screen,laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Τα γραφικά είναι αλλοιωμένα.
 • Κάθετες-οριζόντιες γραμμές μετά από λάθος μεταφορά.
 • Σπάσιμο της οθόνης από κακή χρήση.

Επισκευή από πτώση υγρών

laptop liquid, laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Δεν ανοίγει το laptop μετά από την πτώση υγρού στοιχείου.
 • Το laptop ανοίγει αλλά δεν υπάρχει ένδειξη στην οθόνη.
 • Η ηλεκτροδότηση του laptop δεν καθίσταται εφικτή.

Επιδιόρθωση υπερθέρμασης

laptop yperthermansi, laptop service, episkeues laptop, pcsecurity
 • Ο επεξεργαστής υπερθερμαίνεται με αποτέλεσμα το laptop να κλείνει.
 • Η θερμοκρασία αυξάνεται ακόμα και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
 • Οι αεραγωγοί είναι φραγμένοι με αποτέλεμσα το laptop να μην “αναπνέει”.